Kuriosa

Kuriosa Image

Kuriosa

 • Räknat på en världsbefolkning om 7, 2 miljarder människor finns det motsvarande 422 träd per person på hela jordklotet.
 • I Sverige finns det cirka 3 160 träd per person.
 • Förmågan att skilja mellan ljus och mörker regleras av samma sorts gener hos människor som hos växter.
 • Mossorna uppkom cirka 300 miljoner år före blomväxterna.
 • Vissa orkidésorter kan bli upp till 20 meter höga, det motsvarar ett 6-våningshus.
 • En studie som publicerats i tidskriften BMC Ecology

visar att andelen snigelangripna blad minskar med genomsnittliga 60 % när det finns daggmask i jorden.

 • Det finns forskning som visar att elever som går på skolor med stora gröna ytor har ett bättre arbetsminne än andra elever. De visar även mindre problem med uppmärksamhet.
 • Det finns ungefär 100 000 trädarter fördelat på hela jordklotet.
 • Enligt en rapport som publicerats i Forskning och Fakta, tar det ca: 10-15 år för de snabbast växande korallerna att återhämta sig till fullo efter fall av korallblekning.
 • Att ha blå blommor i ett rum hjälper till att stimulera det kreativa tänkande, det skapar också lugn och ro.
 • En solros består av mellan 1 000 och 2 000 individuella blommor som alla hålls ihop av en och samma stjälk.
 • Vanligt ogräs, t.e.x. maskrosor och klöver, är de växter som tilltalar fjärilar allra mest.
FÖRFATTARE | eric Comments | Kommentarer inaktiverade för Kuriosa DATUM | juli 20, 2018

Kategorier och taggar