Från 1700-tal till 1900-tal

Från 1700-tal till 1900-tal Image

Från 1700-tal till 1900-tal

I slutet av 1700-talet kommer en rejäl motreaktion till allt som har med överhet att göra. Kyrkans dominans blir mindre tydlig, likaså paradiskorset som symbol och en ny trädgårdsstil utvecklas med naturen som förebild. Man anlägger slingrande gångar och böljande gräsytor med lummiga dungar med kontrastrika detaljer. Några av Sveriges främsta landskapsparker: Haga, Rosersberg och Tullgarn, växer fram.

Under 1800-talet blev det ur ekonomisk synvinkel viktigt att själv bidra till landets självförsörjning av livsmedel. Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet skedde en trädgårdsutveckling i Sverige som skulle förändra synen på odling för all framtid. Samtidigt började villor med tillhörande villaträdgårdar byggas. Vanligt var att dela trädgården i ”kvarter”, kantade av låga, klippta häckar. I kvarteren odlade man grönsaker, blommor och kryddor och mellan dem anlades sand- eller grusgångar. Kring sekelskiftet växte folkparkerna fram och blev ett relativt vanligt inslag i olika stadsmiljöer.

Samtidigt utvecklades olika parkstilar i Europa, bland annat i Tyskland och England. Arts- and Crafts rörelsen som växte sig starkt i England kännetecknades av fantasifullt formade trädgårdar och blombårder som skulle påminna om de det gamla Egypten.

Om man nu har turen att stöta på en trädgård eller en park med fyrflodsmotiv, så bör man stanna upp och njuta av den urtida kultur vi bär med oss.

FÖRFATTARE | eric Comments | Kommentarer inaktiverade för Från 1700-tal till 1900-tal DATUM | oktober 7, 2018

Kategorier och taggar